K K K S TA

אהרן רזאל במופע קבלת שבת ברובע ההרודאני